Pokojné a požehnané vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2016

Vážení občania,

prajeme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky, pevné zdravie a splnenie všetkých dobrých predsavzatí v novom roku 2016.

 

Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Stracinách