Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Volby

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča: volbyeu2019-informacie.pdf