Pokojné a požehnané vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2020

Vážení občania,

prajeme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky, pevné zdravie, veľa šťastia a splnenie všetkých predsavzatí v novom roku 2020.

 

Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Stracinách