Referendum 2023

Volby

 

Prezidentka Slovenskej republiky vyhlasuje referendum a určuje deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Referendum2023-volebna-miestnost.pdf

Referendum2023-elektronicka-adresa.pdf

Referendum2023-zapisovatel.pdf

Referendum2023-zamestnanec-org-tech-zab.pdf

Referendum2023-informacia-volic.pdf