Voľby Prezidenta Slovenskej Republiky (2024)

Volby

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

Vyhlásenie volieb: volby-prezident2024.pdf

Informácie pre voliča (SK): volby-prezident2024-sk.pdf

Informácie pre voliča (HU): volby-prezident2024-hu.pdf

 Určenie volebnej miestnosti: volby2024-miestnost.pdf

Emailová adresa: volby2024-email.pdf

Vymenovanie zapisovateľa: volby2024-zapisovatel.pdf

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb: volby2024-zamestnanec.pdf

Kandidáti: kandidati-volby-prezident2024.pdf