Voľby do Európskeho parlamentu (2024)

Volby

  

Dňa 8. júna 2024, v sobotu sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu.

Vyhlásenie volieb: eu-volby2024.pdf

Informácie pre voliča (SK): eu-volby2024-info-sk.pdf

Information for the voter (ENG): eu-volby2024-info-en.pdf

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti: volby-ep-2024-volebna-miestnost.pdf

Zverejnenie elektronickej adresy: volby-ep-2024-email.pdf

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie: volby-ep-2024-zodpovedny-zam.pdf

Vymenovanie zapisovateľa: volby-ep-zapisovatel.pdf