Cirkev

Evanjelický kostol vo Veľkých StracináchEvanjelický kostol

V obci sa nachádza evanjelický barokovo-klasicistický kostol z roku 1776, upravený v druhej polovici 19. storočia.

 

Zborová farárka ECAV: Mgr. Iana Maria Stiastni

Služby Božie: každá druhá nedeľa o 9:30