Symboly obce

Nové symboly vytvorené v roku 1996 na základe pôvodne pečate z rokoch 1799- 1829.

Erb

ERB

 

Pečať

PEČAŤ

 

Vlajka

VLAJKA

Vlajka

VLAJKA