Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Plán kontrolnej činnosti 2022 2. polrok navrh-plan-kontrola2022.pdf

Plán kontrolnej činnosti 2022 1. polrok plan-kontrolnej-cinnosti2022.pdf

Rozhodnutie - Farma rozhodnutie-farma-vs.pdf

Sčítanie obyvateľov ts_eso_januar2021.pdf