História obce

Obec Veľké Straciny

Prvá písomná zmienka – darovacia listina kráľa Bela IV. Darovala Straciny Detrikovu 16. júna 1236. Straciny boli majetkom Detrikových potomkov z rodu Balassa do roku 1315, potom ich získal Tomáš z rodu Sečianských za služby preukázané kráľovi Karolovi Róbertovi z Anjou v bitke pri Rozhanovciach.
V roku 1548 sa stali Straciny majetkom Ebeckých na dobu 200 rokov.
Turci bezprostredne okupovali Straciny v rokoch 1586-1588.
V 18. storočí sa stali Straciny majetkom Čemických až do roku 1916.

Rozvoj obce narušil rozsiahly požiar 18. júla 1871, kedy zhorela polovica obce, škola, kostol a dokonca aj obilie na poli. Epidémia cholery zasiahla obec v roku 1841.

V roku 1916 získal majetky v Stracinách barón Lukáč, trvalo žil v Budapešti, v Stracinách mal len letné sídlo.
V prvej svetovej vojne bojovalo 18 mužov zo Stracín, z ktorých 6 padli, 3 boli zajatí a 2 ranení.
V roku 1919 vpadli na naše územie maďarské boľševické gardy, plieneniu neunikli predmety z bývalého majetku Čemickývh, a ani ich hrobka.
Keďže sa barón Lukáč zadlžil išli majetky do dražby, väčšinu ornej pôdy a lesov skúpili roľníci z našej obce, kaštieľ a pustatinu Potôčik získala spoločnosť Kataríny Ambrózovej Dolina, kaštieľ a majetok spravoval správca Pavel Matejčík až do 50 rokov minulého storočia, kedy bol komunistami znárodnený.
Správu kaštieľa prebral bývalý bíreš Pavel Ďuriš, ktorý kaštieľ rozobral.
Za druhej svetovej vojny front prechádzal obcou 8 dní od 31. decembra 1944 do 7. januára 1945, oslobodené Straciny sovietskou armádou ale aj rumunskou armádou.

1940 – bol do obce zavedený telefón
1942 – postavenie kultúrneho domu
1948 – autobusová doprava začala premávať
1957 – založenie JRD
1976 – časť Potôčik odčlenená od obce a pripadla obci Olováry
1976 – zatrubnenie potoka v obci
1979 – postavenie nového obchodu
Začiatok 80. rokov – Straciny pričlenené k mestu Veľký Krtíš
1992 – získala obec samostatnosť
1994 – bol postavený dom smútku
1995 – zachránená budova školy – nový domov obecného úradu
1999 – plynofikácia obce
2000 – prvá etapa opravy kostola
2006 – generálna oprava verejného osvetlenia
2009 – protipovodňové opatrenia, druhá etapa opravy kostola
2010 – rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu