Voľby do Národnej rady SR 2023

Volby

 

Vyhlásili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v sobotu 30. septembra 2023.

Informácie pre voliča: volby2023-oznamenie-pre-volica.pdf

Vyhlásenie volieb: vyhlasenie-volieb-2023_204.pdf

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti: volby2023-urcenie-volebnej-miestnosti.pdf

Vymenovanie zapisovateľa: volby2023-urcenie-zapisovatela.pdf

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb: volby2023-urcenie-zamestnanec.pdf

Zverejnenie elektronickej adresy pre účely doručenia písomností týkajúcich sa volieb: volby2023-email.pdf

Zmena úradných hodín

Volby

 

KONTAKTY

VÝSLEDKY: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Volby

 

Výsledky volieb do samosprávy obce vo Veľkých Stracinách
29. 10. 2022

Zvolený starosta obce:
Marián Bernáth, Ing. 40 hlasov

Ostatní kandidáti:
Erika Varechová 34 hlasov
Ján Jakab, MUDr. 24 hlasov

Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva:
Kvetoslava Káderová 51 hlasov
Pavel Ďuriš 49 hlasov
Monika Hudecová 49 hlasov
Erika Varechová 46 hlasov
Dominika Kekeláková, Ing. 42 hlasov

Poradie ďalších kandidátov:
Stanislava Sandová, Ing. 35
Dominika Varechová 33
Miroslava Bernáthová 31
Ján Jakab, Bc. 24
Slavomír Hudec 17

Voľby 2022 - Zoznam kandidátov

Volby

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva:

zoznam-kandidatov-poslanec-2022.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce:

zoznam-kandidatov-starosta-2022.pdf