Voľby prezidenta SR 2019

Volby

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. marca 2019.

Informácie pre voliča: volby-prezident2019-informacie.pdf

Elektronická adresa: volby-prezident2019-email.pdf

Voľby 2018 - počet poslancov a volebných obvodov

Volby

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Stracinách podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 7/2018, zo dňa 24.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Stracinách bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

Voľby 2018 - elektronická adresa

Volby

Obec Veľké Straciny v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie, ktorá je nasledovná:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Voľby 2018 - zapisovateľka MVK

Volby

Obec Veľké Straciny pre voľby do orgánov samosprávy obcí vymenovala zapisovateľku miestnej volebnej komisie:

Ing. Estera Hrončeková PhD, bydlisko Veľké Straciny č. 20, telefónne číslo 0905970492, emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí je 177.

Harmonogram vývozu smeti pre rok 2015

Vývoz smeti

Môžete si stiahnuť harmonogram vývozu smeti pre Obce Veľké Straciny pre rok 2015 :

Čítať ďalej: Harmonogram vývozu smeti pre rok 2015