Ďakujeme!

Letecké záberyZvolený starosta a poslanci obecného zastupiteľstva vo Veľkých Stracinách ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb a tým prejavili záujem o dianie v obci a tiež ďakujeme za zodpovedné hlasovanie.

Budeme sa snažiť nesklamať Vaše očakávania.